6/10/1988

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΓΙΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ                       ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΟΕΑ
ΜΕΛΟΣ                       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ                       ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΡΙΦΗΣ
ΜΕΛΟΣ                       ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΟΥΛΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ