19/11/1992

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΙΚ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ                    ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ                     ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΕΛΟΣ                     ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ