18/11/1997

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΔΑΥΙΔ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΓΙΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ