27/11/2003

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΔΑΥΙΔ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΚΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ                    ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ