31/1/2006

ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΔΑΥΙΔ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΚΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ                 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ