23/1/2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΔΑΥΙΔ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ