20/1/2010

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΔΑΥΙΔ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ