8/12/2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ                   ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ                    ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΛΟΣ                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΚΑΣ
ΜΕΛΟΣ                    ΕΛΕΝΗ ΚΛΟΓΚΑ