13/12/2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΥΤΕΑ
ΜΕΛΟΣ                     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ                     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ