8/12/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΚΟΥ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ                   ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ                    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ
ΜΕΛΟΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ