20/11/1986

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΟΕΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΓΙΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΡΙΦΗΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΟΥΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΟΓΚΑΣ