4/12/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΚΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ            ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ             ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ