ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΣΣΑΣ για ΝΝ (20/9/2019 & 26/7/2019)

 

 

Αθήνα, 20/9/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

"Η ΝΝ τιμωρεί την εμπιστοσύνη των συνεργατών τηs μη εφαρμόζονταs τον Νόμο!"

       Το ΔΣ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Σ.Α.Σ.) από την πρώτη στιγμή που έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης, που πρότεινε η ΝΝ προς υπογραφή στους συνεργάτες της, παρενέβη δημόσια, επεσήμανε το γεγονός ότι δύο κυρίως όροι της σύμβασης αυτής δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόμου 4583/2018 και κατήγγειλε την μη νόμιμη και καταχρηστική αυτή συμπεριφορά της ΝΝ να περιλάβει στην προτεινόμενη σύμβαση την πρόβλεψη ότι   «θα αποτελεί καταγγελία εκ μέρους του συνεργάτη [παραίτηση] από την σύμβαση συνεργασίας άλλως αμάχητο τεκμήριο της καταγγελίας αυτής και θα επιφέρει όλες τις έννομες συνέπειες», που σημαίνει στέρηση της αποζημίωσης από την καταγγελία ΚΑΙ την πρόβλεψη ότι «Ο Συνεργάτης οφείλει να τηρεί τον Κανονισμό Πωλήσεων της Εταιρείας, ο οποίος αποτελεί πάντα προσάρτημα της παρούσας σύμβασης, τροποποιούμενος και ανανεωνόμενος ετησίως….», παρά τις επιταγές του νόμου που απαιτεί υπογραφή   από τον συνεργάτη κάθε νέου Κανονισμού.

Η εταιρεία όμως αυτή, παρά το σάλο που ξέσπασε σ΄ όλη την ασφαλιστική αγορά, με πλήθος φορέων να την καταγγέλλουν,   με την   συμπεριφορά της του μη σεβασμού των διατάξεων του Νόμου και κατά συνέπεια των συνεργατών της, φαίνεται ότι έχει   επιμείνει στην παράνομη αυτή συμπεριφορά της και, όπως πληροφορούμεθα, αντί να επιλύσει το θέμα, με βάση την νομιμότητα, προτίμησε, με αρκετή είναι η αλήθεια καθυστέρηση, άγνωστο για ποιο λόγο (μήπως άραγε σκεπτόταν να δεχθεί την νομιμότητα, αλλά τελικά επικράτησαν ακραίες απόψεις;) να τιμωρήσει τους συνεργάτες της, που ορθώς αρνήθηκαν να συμπράξουν στην παρανομία βάζοντας την υπογραφή τους στην προτεινόμενη παράνομη σύμβαση, με καταγγελία των συμβάσεων συνεργασίας τους.

Ελπίζουμε να μην έφτασε στο έσχατο σημείο παρανομίας,   μη καταβάλλοντας την προβλεπόμενη από τον Νόμο αποζημίωση για   την καταγγελία αυτή, όπως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αφού πλέον   με τον Ν. 4583/2018 οφείλεται αποζημίωση για καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο (άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο α΄ του Νόμου) ακόμα και για την περίπτωση τέλεσης, από μέρους του διαμεσολαβητή - συνεργάτη, ποινικού αδικήματος (άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο γ΄ του Νόμου).

Πέρα από την αυτονόητη δημόσια καταγγελία μας για την παράνομη συμπεριφορά της ΝΝ, δηλώνουμε ότι, αναλαμβάνουμε άμεσα πρωτοβουλίες προς κάθε   αρμόδιο και ενδιαφερόμενο (όπως την μητρική εταιρεία της ΝΝ στην Ολλανδία, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό BIPAR, την Εποπτική Αρχή ΔΕΙΑ, που εκ του Νόμου έχει υποχρέωση να επιβλέπει την τήρηση των Νόμων από κάθε   εμπλεκόμενο στην Ιδιωτική Ασφάλιση και να επιβάλλει κυρώσεις, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών   για τις παρανομίες του μέλους της κλπ)   για να επισημάνουμε την παράνομη συμπεριφορά και να ζητήσουμε την τήρηση της Νομιμότητας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Σ.Α.Σ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 26/7/2019

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Το ΔΣ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Σ.Α.Σ.) έγινε αποδέκτης προβληματισμών και έντονων ανησυχιών μελών του, σχετικά με τους όρους που περιέχει η σύμβαση Συνεργασίας, που έστειλε για υπογραφή η ΝΝ στους Συνεργάτες της και εκτιμώντας τη σοβαρότητα των παρατηρήσεών τους, για αρκετούς όρους της, ως προς την νομιμότητά τους, προβαίνει στην παρούσα παρέμβαση, στα πλαίσια της παροχής συνδρομής στα μέλη του στα επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η παρέμβασή μας επικεντρώνεται σε δύο κυρίως όρους της σύμβασης, πιστεύοντας ότι τα μέλη μας έχουν δίκαιο στα παράπονα και τις ανησυχίες τους ως προς το περιεχόμενό τους.

1) Στην πρόβλεψη ότι   «θα αποτελεί καταγγελία εκ μέρους του συνεργάτη [παραίτηση] από την σύμβαση συνεργασίας άλλως αμάχητο τεκμήριο της καταγγελία αυτής και θα επιφέρει όλες τις έννομες συνέπειες» η περίπτωση της παράβασης της αποκλειστικότητας συνεργασίας, με προφανή συνέπεια ότι   δεν θα οφείλεται αποζημίωση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που η σύμβαση λύεται με πρωτοβουλία του συνεργάτη, κατά την πρόβλεψη του Νόμου 4583/2018 (άρθρο 5 παρ.3).

Ο Σύνδεσμός μας θεωρεί ότι η ανωτέρω πρόβλεψη δεν είναι νόμιμη,   άλλως είναι βαρύτατα καταχρηστική, αφού με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη, έχει σαν αποτέλεσμα τη μη τήρηση στοιχειωδών διατάξεων του Ν. 4583/18. Ο νόμος προβλέπει ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δικαιούται αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής του για οποιονδήποτε λόγο (άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο α΄του Νόμου) ακόμα και για την περίπτωση τέλεσης από μέρους του ποινικού αδικήματος (άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο γ΄του Νόμου).

Η περίπτωση παράβασης της αποκλειστικότητας προφανώς είναι ένας από τους (πολλούς) «οποιουσδήποτε» λόγους και προφανώς θα μπορούσε να αποτελέσει και ποινικό αδίκημα (πχ. με τις διατάξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, παραβίασης του GDPR κλπ), περιπτώσεις για τις οποίες ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δικαιούται αποζημίωση όπως, αυτή ορίζεται στον Νόμο.  

Κατά συνέπεια ο ανωτέρω όρος της   σύμβασης της ΝΝ,   που έχει σαν συνέπεια να στερείται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής την αποζημίωση, αποτελεί σαφέστατη παράβαση του Νόμου αυτού, με σχεδόν αστεία πρόβλεψη/αιτιολογία, την στιγμή μάλιστα που το ίδιο επιχείρημα θα μπορούσε να προβάλλει η ΝΝ και για σειρά άλλων βαρύτερων παραβάσεων του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (πχ υπεξαίρεση σημαντικών χρηματικών ποσών, κλοπές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ) πράγμα που βέβαια (ορθώς) δεν πράττει.

2) Στην πρόβλεψη ότι «Ο Συνεργάτης οφείλει να τηρεί τον Κανονισμό Πωλήσεων της Εταιρείας, ο οποίος αποτελεί πάντα προσάρτημα της παρούσας σύμβασης, τροποποιούμενος και ανανεωνόμενος ετησίως….», χωρίς να προβλέπει η Σύμβαση την συναίνεση του συνεργάτη στην αποδοχή αυτών (με υπογραφή του κλπ).  

Η ΝΝ στο σημείο αυτό αγνοεί ότι υπήρξε πρόβλεψη από την ΤτΕ (ΔΕΙΑ) με τις ΠΕΕ 30 και 31/2013,   κατά τις οποίες   ο Κανονισμός της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του πρέπει να ενσωματώνονται στην σύμβαση του συνεργάτη και κατά συνέπεια να φέρουν την υπογραφή του ή με άλλον τρόπο να προκύπτει η ρητή αποδοχή τους.

Η πρόβλεψη αυτή αμφισβητήθηκε από την ΕΑΕΕ, με έγγραφό της προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΔΕΙΑ). Η ΕΑΕΕ   ζήτησε να μην ισχύσει τέτοια διάταξη αναφέροντας σαν λόγους,   πλην των άλλων, την   δυσχέρεια υπογραφής του Κανονισμού από κάθε συνεργάτη και την στέρηση των Εταιρειών από την ευελιξία να τροποποιούν συχνά τον Κανονισμό. ‘Ελαβε όμως από την ΤτΕ την απάντηση ότι «η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να βρει πρόσφορους και μη γραφειοκρατικούς τρόπους,   με τους οποίους θα διασφαλίσει ότι το δίκτυο ενημερώνεται πλήρως και λεπτομερώς και συναινεί με τον αρχικό Κανονισμό όσο και με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή του», δηλαδή   κατά την ΤτΕ   δεν αρκεί για να ισχύει ένας Κανονισμός και η τροποποίησή του, η δημοσίευσή του και η αποστολή του στους Συνεργάτες αλλά πρέπει να λαμβάνεται με κάθε μέσο και η ρητή συναίνεση αυτών (υπογραφή τους κλπ).

Καταγγέλλουμε την συμπεριφορά της εταιρείας και επειδή πιστεύουμε ότι τα μέλη μας έχουν δίκαιο, θα τους συμπαρασταθούμε σ΄ όποια ενέργεια αποφασίσουν να πράξουν και το Διοικητικό μας Συμβούλιο θα προβεί σε ενέργειες, που θα αποφασιστούν   σε προσεχή συνεδρίαση του, προς κάθε   αρμόδια Αρχή (ΤτΕ/ΔΕΙΑ, κλπ).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΣΣΑΣ