ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

 

Προς τoν

κ. Νικόλαο Φράγκο

Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

 

Αθήνα, 18 Απριλίου 2016

Αρ. Πρωτ. 210

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Ο κλάδος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ο οποίος αριθμεί περί τους 10.000 Επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, αποτελείται από Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, και είναι ο κλάδος που, αποτελούμενος κυρίως από Ατομικές Επιχειρήσεις ή Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να δηλώνει το 100% των εισοδημάτων του, μιας και τα έσοδα πιστοποιούνται από βεβαιώσεις καταβολής προμηθειών από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Ο κλάδος μας έχει επιβαρυνθεί υπέρμετρα από τις φορολογικές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών, τόσο λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών του τέλους εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, όσο και από την κατάργηση του αφορολόγητου, πράξη που ήταν απολύτως άδικη για τον κλάδο μας, μιας και φορολογούμαστε από το 1ο ευρώ, στο 100% των εισοδημάτων μας.

Η σχεδιαζόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα έρθει πλέον να εξοντώσει πλήρως τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, μιας και θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές επί των καθαρών κερδών, με δεδομένο ότι δηλώνεται το 100% του εισοδήματός μας.

Ζητούμε την παρέμβασή σας, ώστε

  • Να υπάρξει έστω σταδιακή-κλιμακωτή προσαρμογή στην νέα φιλοσοφία και στους νέους συντελεστές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα οικονομικού προγραμματισμού για την ανταπόκριση

στις νέες, ιδιαίτερα υψηλές συγκριτικά με τις ισχύουσες, ασφαλιστικές εισφορές.

Δηλαδή μία αντίστοιχη ρύθμιση με αυτή που πιθανολογείται ότι θα υπάρξει για τους Επιστήμονες – Ελεύθερους επαγγελματίες.

Κύριε Γενικέ,

Δηλώνοντας το 100% των εισοδημάτων μας η δική μας προσαρμογή στα νέα δεδομένα θα πραγματοποιηθεί με πολύ βιαιότερο τρόπο από την προσαρμογή οποιουδήποτε άλλου επαγγέλματος, ακόμα και από επαγγέλματα που έχουν επιπλέον επιβάρυνση λόγω Επικουρικού, τα οποία όμως έχουν άλλες δυνατότητες εξομάλυνσης της προσαρμογής τους.

  • Ζητούμε να συμπεριληφθεί ο κλάδος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης σε όποια τυχόν ευνοϊκή ρύθμιση για νέους επαγγελματίες (πρωτοεισερχόμενους) με δεδομένο ότι στο επάγγελμα μας, λόγω της φύσεως των αμοιβών μας – η οποία επηρεάζεται από τον σχεδιασμό των ασφαλιστικών προγραμμάτων και όχι από τις συνθήκες ελεύθερης τιμολόγησης των υπηρεσιών μας – χρειάζεται τουλάχιστον μία 5ετία για να δημιουργηθούν συνθήκες αξιοπρεπούς αμοιβής.

Ευελπιστούμε στην αποδοχή των προτάσεων μας, καθώς θα είναι η τελευταία μας ευκαιρία για να διατηρήσουμε ελπίδα επιβίωσης μέσα σε ένα περιβάλλον υπέρμετρων φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών.

Με τιμή,

Για το Δ.Σ. της ΕΑΔΕ

Δημήτρης Γαβαλάκης                     Παναγιώτης Λελεδάκης

Πρόεδρος                                       Γεν. Γραμματέας

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προς τoν κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Αν. Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2016

Αρ. Πρωτ. 208

Αξιότιμε Κύριε Αυγενάκη,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκλησή σας στην πρόσφατη εκδήλωση, αλλά και για την δυνατότητα που μας δίνετε να αποστείλουμε τις θέσεις των Φορέων μας για το Ασφαλιστικό.

Η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση αριθμεί 10.000 περίπου επαγγελματίες και αποτελεί βασικό μοχλό λειτουργίας της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας.

Η καθημερινή μας επαφή με τους πολίτες, η καταγραφή των απόψεών τους για τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης και η τεχνική μας γνώση, λόγω του επαγγέλματος, μάς δίνουν την δυνατότητα να έχουμε καθαρή άποψη για το πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί , στο γενικό του πλαίσιο, το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό.

Θεωρούμε ότι η αρχή των 3 πυλώνων ασφάλισης αποτελεί κατ΄ αρχήν τη βάση της αντιμετώπισης του προβλήματος, συνδυαζόμενη με ξεκάθαρο προσδιορισμό των ορίων και με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για τον κάθε πυλώνα ξεχωριστά.

Η αρχή της αλληλεγγύης των γενεών μέσω της αναδιανομής και η εγγύηση του κράτους στη βασική σύνταξη πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές του 1ου πυλώνα.

Το επιπλέον ποσό της βασικής σύνταξης θα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση τις δυνατότητες του Ταμείου. Η συγκεκριμένη ρήτρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής.  Επιπλέον ένας διαφορετικός υπολογισμός της σύνταξης για την περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος ή όχι, μετά θάνατον, και με βάση την ηλικία του/της συζύγου, εξασφαλίζει δικαιότερη κατανομή των συνταξιοδοτικών παροχών.

Στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων,  οι εισφορές για τον Κλάδο Σύνταξης θα πρέπει να καθορίζονται από κατηγορίες ασφάλισης, όπου η ένταξη των ασφαλισμένων θα είναι  συνδυασμός των ετών στην ασφάλιση (ως ελεύθεροι επαγγελματίες) αλλά και του εισοδήματος, με καθορισμό ανώτατου πλαφόν ανά κλίμακα εισοδήματος, ώστε, αθροίζοντας φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές, να εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει δυνατότητα από το διαθέσιμο εισόδημα κάθε πολίτη, να χρηματοδοτείται ο 2ος και 3ος πυλώνας ασφάλισης για το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων.

Απαιτείται εκσυγχρονισμός του νόμου για τη λειτουργία του 2ου πυλώνα   –   που αφορά τα Επαγγελματικά Ταμεία –  όπου θα συμπεριλαμβάνεται και ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης τόσο στον τομέα της διαχείρισης των αποθεματικών από πλευράς Ασφαλιστικών Εταιρειών, όσο και στη παρέμβαση της  Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης για την προώθηση των ωφελειών από την ίδρυση και τη διαρκή ανάπτυξή τους.

Τα Ταμεία Ασφάλισης στον τομέα της συνταξιοδότησης θα μπορούσαν να περιορισθούν στα δύο.

Η διάκριση θα είναι Μισθωτοί και Αυτοαπασχολούμενοι.

Στόχος θα πρέπει να είναι η σταδιακή μετατροπή των σημερινών Επικουρικών Ταμείων σε Επαγγελματικά, σε βάθος 10ετίας και η παράλληλη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τον 3ο πυλώνα, χωρίς άμεσο δημοσιονομικό κόστος.

Τα οφέλη των συγκεκριμένων κινήτρων θα αποδίδονται τμηματικά μετά από 5ετή τήρηση των ατομικών συμβολαίων, ώστε να εξασφαλίζεται     ο κατ΄ ελάχιστον 10ετής Μ.Ο. ζωής τους, δίνοντας σαφή κατεύθυνση ενίσχυσης της μακροχρόνιας αποταμίευσης και της δημιουργίας ατομικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε φοροαπαλλαγές για τα ασφάλιστρα αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, τις οποίες όμως ο ασφαλισμένος θα τις δικαιούται μετά την πρώτη 5ετία λειτουργίας του συμβολαίου του και εφόσον παραμένει σε ισχύ,  θα αυξάνεται για κάθε επόμενο έτος ισχύος του συμβολαίου, έως την 15ετία.

Με όλα τα ανωτέρω θα υπάρξει ενθάρρυνση  νέων επαγγελματιών για την είσοδό τους με νόμιμο τρόπο στην αγορά εργασίας, με διαμόρφωση συνθηκών ασφαλιστικής συνείδησης που δεν θα στηρίζονται μόνο με εκπτώσεις των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και με την θέσπιση bonus κατά την συνταξιοδότησή τους, εάν η είσοδος στην εργασία καταγράφεται πριν την ηλικία των 30 ετών.

Στον τομέα των εισφορών για τις παροχές υγείας, πεποίθηση μας είναι ότι δεν πρέπει να υπολογίζονται ως ποσοστό στο εισόδημα (6,95 % στο υπό διαμόρφωση σχέδιο νόμου) αλλά να ορίζονται σε συγκεκριμένο ποσό. Άλλωστε η παροχή είναι συγκεκριμένη και ίδια για όλους του ασφαλισμένους.

Τέλος προτείνουμε να συνεχιστούν οι συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει το 2012 και που σύντομα και άδοξα σταμάτησαν, για την σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα στο χώρο των Δημόσιων Νοσοκομείων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους, με πρόσθετο ασφάλιστρο, να βελτιώνουν τις συνθήκες νοσηλείας τους.

Για το Δ.Σ. της ΕΑΔΕ

Δημήτρης Γαβαλάκης                     Παναγιώτης Λελεδάκης

Πρόεδρος                                       Γεν. Γραμματέας

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προς τον

Κον ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ 

Αναπληρωτή Υπουργό

Οικονομικών

Αθήνα, 04 Μαρτίου 2016

Αρ. Πρωτ. 200

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ο κλάδος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ο οποίος αριθμεί περί τους 10.000 Επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, αποτελείται από τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, και είναι ο κλάδος που, αποτελούμενος κυρίως από Ατομικές Επιχειρήσεις ή Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να δηλώνει το 100% των εισοδημάτων του, μιας και τα έσοδα πιστοποιούνται από βεβαιώσεις καταβολής προμηθειών από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Ο κλάδος μας έχει επιβαρυνθεί υπέρμετρα με τις φορολογικές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών, τόσο λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών του τέλους εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, όσο και από την κατάργηση του αφορολόγητου, πράξη που ήταν απολύτως άδικη για τον κλάδο μας, μιας και πλέον φορολογούμαστε από το 1ο ευρώ στο 100% των εισοδημάτων μας.

Η σχεδιαζόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα έρθει να εξοντώσει πλήρως τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μιας και θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές επί των καθαρών κερδών και με το δεδομένο ότι δηλώνεται το 100% του εισοδήματός μας.

Ζητούμε την παρέμβασή σας, ώστε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο και ειδικά στον κλάδο μας να επανέλθει το αφορολόγητο ποσό, όπως ισχύει και στους μισθωτούς, και τούτο ως ελάχιστη σανίδα σωτηρίας για την επιβίωσή μας.

Ζητούμε αναλυτικά στοιχεία από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για τους παρακάτω ΚΑΔ, σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα και τους φόρους που καταβάλλαμε, ώστε επικουρικά να επιβεβαιώσουμε όλα τα παραπάνω.

Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

66.22.10.01    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ.

66. 22.10.02     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

66. 22.10.05     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

66.22.10.06    ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΕΣΙΤΗ ΓΕΝΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

66.22.10         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΩΝ.

66. 22.10.07    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

66.22.10.08    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ.

66.22.10.09    ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.

66.19.91.00    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

70. 22.10.00    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

66.19.91.01    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Τέλος ζητούμε άμεση συνάντηση με εσάς, για να μπορέσουμε να εκθέσουμε αναλυτικά τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του κλάδου μας.

Με τιμή,

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Ε.

Δημήτρης Γαβαλάκης                             Παναγιώτης Λελεδάκης

Πρόεδρος                                           Γεν. Γραμματέας

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προς τους αρμόδιους

των Κομμάτων

για το ασφαλιστικό 

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

Αρ. Πρωτ. 193

Αξιότιμε Κύριε,

Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΑΔΕ), αποτελεί το Συντονιστικό όργανο εκπροσώπησης όλων των Κλάδων  των Επαγγελματικών Συνδέσμων, και εκφράζει το σύνολο των βαθμίδων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Ο επαγγελματικός χώρος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών αριθμεί περίπου 16.000 επαγγελματίες, που συνεισφέρουν τα μέγιστα στον Κρατικό προϋπολογισμό μέσω της φορολογίας τους.

Οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, οι Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, οι Πράκτορες Ασφαλίσεων και οι Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι οι επαγγελματίες εκείνοι που διαμεσολαβούν μεταξύ του πελάτη και της Ασφαλιστικής Εταιρείας αναδεικνύοντας το ρόλο και την αξία της Ιδιωτικής Ασφάλισης. 

Με ετήσιο κύκλο εργασιών 4 δις ευρώ δραστηριοποιούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην Ελληνική Οικονομία, και προσφέροντας σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας σε ασφαλιστικούς υπαλλήλους.

Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές είναι η κατηγορία εκείνη των Ελεύθερων Επαγγελματιών στους οποίους δεν μπορεί κανείς να καταλογίσει ψήγμα φοροδιαφυγής, καθώς δηλώνουν το 100% του εισοδήματός τους και φορολογούνται βάσει των βεβαιουμένων προμηθειών που οι Ασφαλιστικές Εταιρείες χορηγούν,  και οι οποίοι με τεράστιες θυσίες υποστηρίζουν μέχρι σήμερα τις ισχύουσες υψηλές εισφορές του ΟΑΕΕ.

Στον τομέα που αφορά άμεσα τον Ασφαλιστικό Κλάδο, και δη στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΕ, η  πρόταση της Κυβέρνησης αποτελεί πράξη εξόντωσης κάθε επαγγελματία της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Με τα νέα σχέδια ο κάθε Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα καλείται να καταβάλλει σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον  6 από τα 10 ευρώ (!) που κερδίζει χωρίς να υπολογίζονται τυχόν διαφοροποιήσεις στην προκαταβολή φόρου ή άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις ( ΕΝΦΙΑ κλπ).

Εκφράσαμε  έντονα την διαμαρτυρία και συνάμα την αγωνία  μας για την επαγγελματική επιβίωση του κλάδου μας, μετέχοντας στην πορεία κατά του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου μαζί με το Επιστημονικό Δυναμικό της χώρας και άλλους Ελεύθερους Επαγγελματίες.

Ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας και να βρούμε συμπαράσταση στο πρόσωπό σας στην άσκηση πίεσης προς την Κυβέρνηση για την τροποποίηση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Για το Δ.Σ. της ΕΑΔΕ

Δημήτρης Γαβαλάκης                                              Παναγιώτης Λελεδάκης

Πρόεδρος                                                                   Γεν. Γραμματέας

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προς τον Υφυπουργό

Αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης

Κον Αναστάσιο Πετρόπουλο

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016

Αρ. Πρωτ. 191

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,

Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΑΔΕ) εκπροσωπεί πάνω από 10.000 ελεύθερους επαγγελματίες (Φυσικά πρόσωπα).

H προτεινόμενη αλλαγή των δεδομένων στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών στο νέο ασφαλιστικό δημιουργεί πρόβλημα επιβίωσης για τον Κλάδο.

Όπως γνωρίζετε πάνω από τα δύο τρίτα των επαγγελματιών του κλάδου μας εισπράττουν ετησίως προμήθειες έως 25.000 ευρώ, με βεβαιώσεις προμηθειών από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, κατά συνέπεια το 100% των εισοδημάτων τους δηλώνεται και φορολογείται.

Πλέον  αυτού επιβαρύνονται με απαιτήσεις του νομικού και εποπτικού πλαισίου και τελικά το πραγματικό εισόδημα που καταλήγει στην οικογένειά τους δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ το μήνα.

Αυτό το εισόδημα, με το σχέδιο νόμου επιβαρύνεται  ετησίως με επιπλέον 1.200 ευρώ  ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή άνω των 100 ευρώ το μήνα.

Ταυτόχρονα εισοδήματα των 25.000 ευρώ και πάνω συρρικνώνονται δραματικά, αποτελώντας έτσι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις τροχοπέδη ανάπτυξης

Ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας εμπιστευόμενοι τη διάθεσή σας για διάλογο, αλλά και ειλικρινή τη δήλωσή σας για προστασία των αδύνατων στρωμάτων και των χαμηλών  εισοδημάτων.

Για το Δ.Σ. της ΕΑΔΕ

Δημήτρης Γαβαλάκης                                               Παναγιώτης Λελεδάκης

Πρόεδρος                                                                  Γεν. Γραμματέας

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προς τον Υπουργό

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κον Γιώργο Κατρούγκαλο

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016

Αρ. Πρωτ. 191

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΑΔΕ) εκπροσωπεί πάνω από 10.000 ελεύθερους επαγγελματίες (Φυσικά πρόσωπα).

H προτεινόμενη αλλαγή των δεδομένων στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών στο νέο ασφαλιστικό δημιουργεί πρόβλημα επιβίωσης για τον Κλάδο.

Όπως γνωρίζετε πάνω από τα δύο τρίτα των επαγγελματιών του κλάδου μας εισπράττουν ετησίως προμήθειες έως 25.000 ευρώ, με βεβαιώσεις προμηθειών από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, κατά συνέπεια το 100% των εισοδημάτων τους δηλώνεται και φορολογείται.

Πλέον  αυτού επιβαρύνονται με απαιτήσεις του νομικού και εποπτικού πλαισίου και τελικά το πραγματικό εισόδημα που καταλήγει στην οικογένειά τους δεν ξεπερνά τα   800 ευρώ το μήνα.

Αυτό το εισόδημα, με το σχέδιο νόμου επιβαρύνεται  ετησίως με επιπλέον 1.200 ευρώ  ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή άνω των 100 ευρώ το μήνα.

Ταυτόχρονα εισοδήματα των 25.000 ευρώ και πάνω συρρικνώνονται δραματικά, αποτελώντας έτσι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις τροχοπέδη ανάπτυξης

Ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας εμπιστευόμενοι τη διάθεσή σας για διάλογο, αλλά και ειλικρινή τη δήλωσή σας για προστασία των αδύνατων στρωμάτων και των χαμηλών  εισοδημάτων.

Για το Δ.Σ. της ΕΑΔΕ

Δημήτρης Γαβαλάκης                                               Παναγιώτης Λελεδάκης

Πρόεδρος                                                                  Γεν. Γραμματέας