ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Σ.Σ.Α.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑΕΕ, 6/4/2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκε στον κλαδικό τύπο μελέτη με τα στατιστικά στοιχεία παραγωγής της επιτροπής Ζωής Υγείας και Συντάξεων της ΕΑΕΕ.

Θα θέλαμε καταρχήν να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την εκπόνηση και δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων μιας και αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη της βιομηχανίας μας κάθε μελέτη που αφορά την ανάλυση της παραγωγής, τόσο ανά κλάδο ή κάλυψη, όσο και ανά δίκτυο διανομής

Τα στοιχεία της έρευνας αποτελούν για άλλη μια χρονιά περίτρανη απόδειξη της διαχρονικής συνεισφοράς στην ασφαλιστική βιομηχανία του μοντέλου AgencySystem, του μοντέλου δηλαδή που βασικός του πυλώνας είναι ο Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων, αλλά φυσικά και του ανεξάρτητου δικτύου διανομής.

Παρότι η πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι 60 % των ασφαλίστρων ζωής προέρχεται από το από το F2F (Face to Face) δίκτυο διανομής , μελετώντας τα στοιχεία στις ατομικές ασφαλίσεις (οι οποίες αποτελούν το 75 % του συνόλου των ασφαλίστρων ζωής) , θα διαπιστώσουμε ότι, εξαιρώντας τα συμβόλαια μίας καταβολής, άνω του 85 % των ασφαλίστρων προέρχεται από το F2F (Face to Face) δίκτυο και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από το Agency System.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ασφαλίσεις περιοδικού ασφαλίστρου αποτελούν, κατά κανόνα, την ουσιαστική λύση στις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ανάγκες και η διαδικασία προώθησής τους προάγει διαχρονικά την ασφαλιστική συνείδηση των πολίτων.

Ταυτόχρονα αξίζει να σημειωθεί ότι το Agency System έχει τροφοδοτήσει μέχρι σήμερα όλα τα δίκτυα διανομής με Συντονιστές που υλοποιούν την φιλοσοφία του, Ασφαλιστικούς Συμβούλους αλλά και διοικητικά στελέχη.

Ευχόμαστε στο μέλλον η αγορά να αποκτήσει πρόσβαση σε ακόμα περισσότερα στατιστικά στοιχεία που θα χαρτογραφούν αναλυτικότερα την παραγωγή ασφαλίστρων αλλά και τα δίκτυα διανομής, ώστε να μπορούν όλοι οι παράγοντες της να διαμορφώνουν τις στρατηγικές τους στηριζόμενοι σε αξιόπιστα δεδομένα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Σ.Α.Σ.