ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. Π.Σ.Σ.Α.Σ. 16/12/2015

Αθήνα,   16.12.2015

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ που έγινε την 8.12.2015, εξελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικήσει τον Σύνδεσμο για την επόμενη διετία.  Τα εκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως :

1.   ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.   ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ                   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3.   ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                          ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              

4.   ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                ΤΑΜΙΑΣ

5.   ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ              ΜΕΛΟΣ

6.   ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                   ΜΕΛΟΣ

7.   ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΕΛΟΣ

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Σ.Α.Σ.