ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε Ε 13/2/2012