ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 8/4/2009

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) ασχολήθηκε πρόσφατα με θέμα διαγραφής συναδέλφων μας από το Επιμελητήριο.

Η ΕΠ.Ε.Ι.Α διατύπωσε την άποψη ότι «στην περίπτωση διαγραφής ενός μέλους (σημ.του Επιμελητηρίου) για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίζεται η άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του θιγόμενου διοικούμενου-μέλους (του Επιμελητηρίου) σύμφωνα με όσα ορίζει η κείμενη διοικητική νομοθεσία».

Την πιο πάνω άποψη διατύπωσε η ΕΠ.Ε.Ι.Α με τον σκοπό να μην έλθει ο διαμεσολαβών συνάδελφός μας αιφνιδιαστικά αντιμέτωπος με την απώλεια της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματός του, που συνιστά εξαιρετικά επαχθές μέτρο, δεδομένου ότι του στερεί τον προσπορισμό του εισοδήματός του.

Το έγγραφο της ΕΠ.Ε.Ι.Α βρίσκεται στα γραφεία του Σωματείου μας.

 

ΤΟ Δ.Σ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ