ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 8/5/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων μας ανακοινώνουν με μεγάλη ευχαρίστηση ότι επιτέλους δικαιώθηκαν πολυετείς και επίπονες προσπάθειές μας για την επίλυση του φορολογικού μας.

Σας ανακοινώνουμε ότι ψηφίστηκε νόμος σύμφωνα με τον οποίο απαλασσόμαστε από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και θα φορολογούμαστε με βάση μοναδικό συντελεστή.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις αμέριστες ευχαριστίες μας για την ουσιαστική βοήθεια και στήριξη που μας έδωσαν για την ικανοποίηση του αιτήματός μας, που χρόνια τώρα πολλές πολιτικές ηγεσίες μας είχαν υποσχεθεί χωρίς αντίκρυσμα, ο γνώστης των προβλημάτων μας Υπουργός κ. Ι.Παπαθανασίου με την συνδρομή του Γεν.Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Υποθέσεων, τέως Πρόεδρος του ΠΣΑΣ κ. Αθανάσιος Σκορδάς.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωσή μας με λεπτομέρειες για την ρύθμιση.

Τα Διοικητικά Συμβούλια

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ                                    ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ                                            ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ( Π.Σ.Σ.Α.Σ )                                                                 ( Π.Σ.Α.Σ )