ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 11/6/2009

 

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων ( Π.Σ.Σ.Α.Σ.) με ικανοποίηση ανακοινώνει ότι   στον πρόσφατο νόμο με αριθμό 3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α’/27.5.2009) περιλαμβάνεται διάταξη ( άρθρο 16) σύμφωνα με την οποία «1. Επίσης απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων , εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα , δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία. 2. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου ισχύει για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2009». Η ψήφιση της διάταξης αυτής αποτέλεσε εύλογο και δίκαιο αίτημα και διεκδίκηση του κλάδου μας για πολλά χρόνια , με βάση το επιχείρημα ότι τα έσοδα μας είναι αποκλειστικά και μόνον από την εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε, διαφανή και αδιαμφισβήτητα μέχρις τον τελευταίο λεπτό.

Η ψήφισή της έγινε δυνατή με την αμέριστη συμπαράσταση, κατανόηση και βοήθεια του Υπουργού ανάπτυξης   κ. Παπαθανασίου,   βαθύ γνώστη των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας και κυρίως του Γενικού Γραμματέα   του ίδιου Υπουργείου κ. Αθ. Σκορδά, τέως συναδέλφου μας που ακόμα και τώρα βρίσκεται πάντα κοντά μας.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να τους ευχαριστήσουμε δημόσια για την κατανόησή τους. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση μας  για τον τρόπο φορολόγησης όσων συναδέλφων εμπίπτουν στην πιο πάνω διάταξη και κυρίως για τον συντελεστή φορολόγησής των.

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ