ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 22/9/2009

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η απόφαση της ΕΠΕΙΑ για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας πέντε ασφαλιστικών εταιρειών αποτελεί σημείο καμπή στην εξέλιξη της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.

Το ΔΣ του Π.Σ.Σ.Α.Σ απευθύνεται στην Πολιτεία και ζητά να ορισθεί άμεσα ο Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής, με βάση τον νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή, για περιπτώσεις ανάλογες στον κλάδο των Ασφαλειών Ζωής, ώστε να εξασφαλίσει την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, των υπαλλήλων και των επαγγελματιών ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας της χώρας μας και αποτελούν την μόνη εγγύηση σε ανθρώπινο κεφάλαιο για την πρόοδο και την ευημερία αυτού του τόσο σημαντικού τομέα για την Οικονομία μας.

Το ΔΣ του Π.Σ.Σ.Α.Σ δηλώνει την πλήρη συμπαράστασή του στους δοκιμαζόμενους συναδέλφους των εταιρειών των οποίων ανεκλήθησαν οι άδειες και θα σταθεί αρωγός σε ότι προβλήματα αντιμετωπίσουν στην ιδιαίτερα δύσκολη γι΄αυτούς σημερινή συγκυρία.

Συνάδελφοι Διαμεσολαβούντες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων των εταιρειών των οποίων ανεκλήθησαν οι άδειες, ο Π.Σ.Σ.Α.Σ είναι δίπλα σας και εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς εσάς.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ