ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMMERCIAL VALUE 26/2/2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε ότι σήμερα μια ακόμα ασφαλιστική εταιρεία η Commercial Value έκλεισε, αφήνοντας στον δρόμο συναδέλφους μας και ασφαλισμένους καταναλωτές.

Είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν, ο αγώνας τους είναι και δικός μας,  και απαιτούμε από την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε  να διασφαλισθεί ο κόπος τόσων ετών των συναδέλφων μας και τα  δικαιώματα των πελατών  ασφαλισμένων.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ