ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ 26/7/2010

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ κατά της εταιρείας Groupama – ΦΟΙΝΙΞ ΑΕΓΑ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων καταγγέλλει την συμπεριφορά της εταιρείας Groupama – ΦΟΙΝΙΞ ΑΕΓΑ,   η   ηγεσία της οποίας, μετά από συνάντηση του ΔΣ του Συνδέσμου σχετικά με το θέμα αποζημίωσης του μέλους μας κ. Προύντζου   Άγγελου, αρνείται την καταβολή αυτής.

Η άρνηση αυτή της καταβολής θίγει τον θεσμικό   ρόλο του Συνδέσμου μας, μια και η εν λόγω εταιρεία μας απάντησε, μετά από δική μας έντονη υπενθύμιση, παντελώς προσχηματικά και αόριστα, ότι εμμένει στη θέση της , χωρίς να την έχει αναφέρει εγγράφως και παρά το γεγονός ότι εκπρόσωπος της προφορικά μας είχε δηλώσει ότι από τον φάκελο του κ. Προύντζου Άγγελου προκύπτει ότι πρέπει να καταβληθούν οι κατά το νόμο προμήθειες!!!!

Καταγγέλλουμε τη συμπεριφορά αυτή της ανωτέρω εταιρείας, καθώς δεν αρμόζει στην Ευρωπαϊκή νοοτροπία που θέλει να έχει, ούτε στη Γαλλική τυπικότητα ούτε στην Ελληνική έννομη τάξη. Υπενθυμίζουμε ότι είναι υπότροπη σε τέτοιου είδους συμπεριφορές , αφού είχε πράξει με τον ίδιο τρόπο και στην υπόθεση της καταγγελίας συμβάσεως του εν ενεργεία την εποχή εκείνη Γενικού Γραμματέα μας κ. Γ. Κακάκη.

Ο Σύνδεσμος είναι αποφασισμένος με όλες του τις δυνάμεις να καταγγείλει τις απαράδεκτες αυτές συμπεριφορές σ΄ όλα τα Ελληνικά και Διεθνή αρμόδια όργανα.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΑΥΙΔ ΑΝΔΡΕΟΥ                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ