ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΑΔΕ 11/5/2012

ENΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – Ε.Α.Δ.Ε.

Αθήνα, 11/05/2012

Δελτίο Τύπου

Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΑΔΕ) μετά από μελέτη του Σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας αρχείου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με παράτυπη συμπεριφορά, απέστειλε τις παρατηρήσεις και αντιρρήσεις της επί του συνόλου του σχεδίου που προτείνεται από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και υιοθετείται από την Εποπτική Αρχή.

Συμφωνούμε, και το έχουμε διακηρύξει με πολλούς τρόπους, ότι η Ασφαλιστική Αγορά στο σύνολό της έχει ανάγκη κανόνων και προσπαθειών για την εξυγίανσή της, προκειμένου να αποβληθούν άτομα με παραβατική συμπεριφορά, που δεν προέρχονται μόνο από τον χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, αλλά και από Εταιρείες και στελέχη τους, που σήμερα ως «Φορέας» ζητούν την δημιουργία αυτού του διαβλητού, μονομερούς και υποκειμενικού σχεδίου Ασφαλιστικού Τειρεσία.

Είναι εδραία πεποίθησή μας ότι η δημιουργία του δεν υπηρετεί τον κοινό στόχο, αλλά αντίθετα δημιουργεί το πλαίσιο υποκειμενικής, αυθαίρετης και συχνά καταχρηστικής και εκβιαστικής χρήσης με μοιραία αποτελέσματα στην επαγγελματική πορεία των Διαμεσολαβούντων, χωρίς να παρέχει τα απαιτούμενα εχέγγυα άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των Διαμεσολαβούντων .

Η παρουσία μας την Τρίτη 15/05/2012 στην ΔΕΙΑ της Τραπέζης της Ελλάδος έχει μοναδικό σκοπό να καταδείξει, να καταδικάσει και να αντικρούσει τεκμηριωμένα και με επιχειρήματα τα μελανά σημεία αυτού του σχεδίου και να αναζητήσει την έντιμη συμπαράταξη για την εξυγίανση του Κλάδου.

Τα Μέλη της Ε.Α.Δ.Ε.