ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΘ 14/6/2012

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Μετά από συνεχείς και επίμονες παρεμβάσεις μας και γόνιμο διάλογο με την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ), η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία για την απόκτηση της άδειας του Συντονιστή δεν αρκεί μόνο η απόκτηση του πιστοποιητικού Α΄ των εξετάσεων (πιστοποιητικό κοινό για Ασφαλιστικούς Συμβούλους και Συντονιστές με κοινή ύλη) αλλά και περαιτέρω εμπειρία όπως η απόφαση την προσδιορίζει.

Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας και τον διάλογο για να θεσπιστεί η ύλη εξετάσεων μόνο για Συντονιστές.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Σ.Α.Σ.