ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 31/1/2013

 

                   Αθήνα, 31/01/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΑΔΕ

Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και όλοι οι Σύλλογοι της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης χαιρετίζουν την υπ’αριθμ. 10/2013 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την οποία απορρίπτεται πανηγυρικά η αίτηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, που υποβλήθηκε μέσω της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, για την δημιουργία και τήρηση αρχείου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με παράτυπη συμπεριφορά.

Ένας πολύμηνος αγώνας δικαιώνεται καθώς από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε το γεγονός ότι το σχέδιο Κανονισμού της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, που προωθείτο, δεν στόχευε στην εξυγίανση της ασφαλιστικής αγοράς αλλά επιθυμούσε να ελέγξει με διαβλητούς, αδιαφανείς και εκβιαστικούς τρόπους την ανεξάρτητη διαμεσολάβηση, με σκοπό την δημιουργία ενός απολύτως ελεγχόμενου ολιγοπωλιακού συστήματος που θα είχε αρνητικές συνέπειες και στην αγορά και στον καταναλωτή.

Αντιδράσαμε κατά του σχεδίου αυτού από την πρώτη στιγμή, το καταγγείλαμε εξωδίκως, υποβάλλαμε τις ουσιαστικές και νομικές ενστάσεις και ισχυρισμούς μας, προσφύγαμε επί του τελικού σχεδίου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και δικαιωθήκαμε σε όλες τις θέσεις μας.

Στην πορεία αυτή είχαμε μαζί μας τα Επιμελητήρια όλης της χώρας, που είδαν πολύ καθαρά ότι εθίγετο άδικα ένας ολόκληρος κλάδος και στήριξαν όλες τις αποφάσεις και τις ενέργειές μας.

Αισθανόμαστε δυνατοί και δικαιωμένοι και αποδεικνύουμε ότι συλλογικά όλοι μαζί μπορούμε.

                                                                               Τα Μέλη της Ε.Α.Δ.Ε.