ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. Π.Σ.Σ.Α.Σ. 11/12/2013

 

ΑΘΗΝΑΙ   11.12.2013

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ που έγινε την 4.12.2013, εξελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικήσει τον Σύνδεσμο για την επόμενη διετία.  Τα εκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως :

1.   ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.   ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3.   ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ                    ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              

4.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ        ΤΑΜΙΑΣ

5.   ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                ΜΕΛΟΣ

6.   ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                   ΜΕΛΟΣ

7.   ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                     ΜΕΛΟΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο αποφασίστηκε το Δ.Σ. να απευθυνθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνει προσπάθεια αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου και να δικαιούνται οι Συντονιστές αποζημίωση για την περίπτωση που αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρεία και σε κάθε περίπτωση όταν η ομάδα του, των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών παραμένει στην Εταιρεία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Σ.Α.Σ.