ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 23/7/2015

 

                                                                                 

Αθήνα, 23/7/2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

   Είναι σε όλους γνωστό ότι η Ασφαλιστική Βιομηχανία, όπως άλλωστε και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της Χώρας, διάγει ρυθμούς μειωμένης παραγωγικότητας.

Είναι επίσης διάχυτη η εκτίμηση ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθει η παραγωγικότητα στους πρότερους ρυθμούς.

Οι Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων αντιμετωπίζουν, και καλούνται στο μέλλον ν΄αντιμετωπίσουν, κρίσιμα ζητήματα κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

Παραθέτουμε 2 βασικούς τομείς έντονου προβληματισμού :

  1. Μη προβλεπόμενη μείωση παραγωγικότητας, όχι μόνο λόγω των οικονομικών συγκυριών, αλλά ταυτόχρονα και λόγω της αναστολής λειτουργίας ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις, τα οποία για σημαντική μερίδα Συναδέλφων μας, ιδιαίτερα των δικτύων αποκλειστικής συνεργασίας, κατείχαν σημαντικό μερίδιο στις πωλήσεις τους.

     

  2. Το πλαίσιο αμοιβών, κυρίως των δικτύων αποκλειστικής συνεργασίας, αλλά όχι μόνο, στηρίζεται συχνά σε δείκτες διατηρησιμότητας αλλά και σε όρια παραγωγικότητας, τα οποία είχαν τεθεί για το 2015 από τις ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς βέβαια να προβλεφθούν οι συγκεκριμένες εξελίξεις.

Τα παραπάνω μας οδηγούν να ζητήσουμε τη συνδρομή των ασφαλιστικών εταιρειών, στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε 2 βασικούς τομείς :

α) Επαναπροσδιορισμό των ορίων των κανονισμών πωλήσεων, σε θέματα παραγωγικότητας και διατηρησιμότητας, των ασφαλιστικών εταιρειών, ώστε οι απαιτήσεις από τους Συναδέλφους μας ν΄ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα.

β) Συνδυασμένη δράση απ΄όλους τους παράγοντες της αγοράς προς τους αρμόδιους Φορείς, ώστε να βρεθεί τρόπος συνέχισης της εισπραξιμότητας παλαιών συμβολαίων συνδεδεμένων με επενδύσεις, αλλά και η έκδοση νέων αντίστοιχων συμβολαίων, έστω με όριο στα ασφάλιστρα, μιας και τα συγκεκριμένα συμβόλαια δεν παρέχουν μόνο λύσεις μακροχρόνιας αποταμίευσης, αλλά και σημαντικές παροχές ασφάλισης.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα ανταποκριθούν στους προβληματισμούς μας και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα ξεπεράσουμε κι αυτές τις δυσκολίες.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Σ.Α.Σ.